Stickers thêu là một trong những sản phẩm chính mà RIBI & SACHI phát triển bởi tụi mình đang hoạt động cùng với Thêu vi tính Anh Xuyến. Chính vì lý do này mà bạn sẽ có thể mua được rất nhiều stickers nhỏ xinh được thiết kế và thêu tỉ mỉ